Dziś jest: 20.01.2018
MIKOŁAJKI


OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
5 ; 701 ; Drukuj

PEREGRYNACJA
Peregrynacja Figury Matki Boskiej Fatimskiej

25-29 listopada 2015r.


Przebieg Peregrynacji

a/Dzień Przywitania

Peregrynacja rozpoczęła się w środę 25 XI o godz.17:00.
Zgromadzonych w kościele wiernych przywitał o. Andrzej Łaniecki franciszkanin z klasztoru
oo. Franciszkanów konwentualnych we Wrocławiu .On też przeprowadził pięciodniowe Rekolekcje Fatimskie.Po krótkiej modlitwie wierni, wraz z przybyłymi księżmi proboszczami dekanatu Dzierżoniów, z ks. dziekanem prałatem Zygmuntem Kokoszką na czelewyszli na powitanie Figury Fatimskiej. Przywitanie odbyło się na początku parkingu parafialnego przy ul.Kościelnej.
O godz. 17:00 na to miejsce przyjechała kaplica, konwojowana przez wóz strażacki miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po otwarciu drzwi kaplicy figurę i Relikwie ucałował i okadził ks.Proboszcz Zdzisław Pienio . Następnie uformowała się procesja, w której strażacy nieśli Figure Fatimską,
a ks. Proboszcz Relikwie. W tym czasie bił dzwon kościelny, a wierni śpiewali pieśń
„Z dalekiej Fatimy”. Na słowa refreny „ Ave,Ave…” wierni wznosili swoje świece ponad głowy. Po wejściu do kościoła Figurę i relikwie ustawiono na przygotowanych miejscach. Po okadzeniu Figury i Relikwii przez ks.Proboszcza, ks.dziekan Zygmunt Kokoszka odczytał list papieski skierowany do Biskupa Świdnickiego w związku z rozpoczęciem Peregrynacji Figury Fatimskiej w Diecezji Świdnickiej. Po tym uroczystym akcie nastąpiło przywitanie Figury przez ks.Proboszcza, przedstawicieli rodziców, młodzieży i dzieci. Tym razem przedstawicielami tych trzech stanów byli: Urszula i Zbigniew Piętka oraz ich dzieci: Marta i Grzegorz.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"

Po każdym powitaniu wykonano śpiew „Ave,Ave…” z uniesieniem w górę świec.
Następny punkt przywitania to odczytania fragmentu Ewangelii św.Łukasza o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, którego dokonał ks. prałat Stanisław Kucharski, proboszcz z Jażwiny.
Zwieńczeniem czytania był śpiew „Magnifikat”.
Rozpoczętej o godz. 18:00 Mszy Św. przewodniczył ks.Proboszcz Zdzisław Pienio a naukę rekolekcyjną wygłosił o. Andrzej Łaniecki .
Po Mszy Św. do godz. 20:30 trwało modlitewne czuwanie Róż Żywego Różańca. Pierwszy Apel Maryjny rozpoczął się nie jak do tej pory /od 18 X 2014r.- od chwili rozpoczęcia Peregrynacji w Diecezji Świdnickiej/ o godz. 21:00, a o godz. 20:30. Zmiana pory, przynajmniej na czas zimy
i wiosny przyszłego roku nastąpiła na skutek prośby skierowanej do ks. biskupa Ignacego Deca
przez ks. dziekana Zygmunta Kokoszkę.
; 0 ; 852 ; Drukuj

W KRAINIE ZDROWIA - 25.11.2015


OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
4 ; 669 ; Drukuj

VI JESIENNY TURNIEJ
VI JESIENNY TURNIEJ
w ,,CHIŃSKĄ PIŁKĘ NOŻNĄ”
MOŚCISKO 2015

W czwartek 19 listopada 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku odbył się już po raz szósty JESIENNY TURNIEJ w ,,CHIŃSKĄ PIŁKĘ NOŻNĄ” .
Celem organizacji zawodów było umożliwienie uczniom uświadomienia sobie swoich mocnych stron i uczenie się ich rozpatrywania oraz propagowanie zasady „czystej gry” we współzawodnictwie.
W turnieju wzięły udział 4 drużyny: ,,JESIENNE JEŻYKI”, „SPADAJĄCE LIŚCIE”, „KASZTANKI” i ,,KOLOROWE LIŚCIE”.Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, za wygrany mecz drużyna
otrzymywała 3 pkt., za remis 2 pkt, za przegrane spotkanie 1 pkt.
W sumie odbyło się 6 meczy 2 x 5min.

Ostatecznie I miejsce zajęły ,,KOLOROWE LIŚCIE ” (8 pkt);
II miejsce ,,SPADAJĄCE LIŚCIE ” (7 pkt);
III miejsce „ JESIENNE JEŻYKI ” (6 pkt);
IV miejsce „ KASZTANKI” (3 pkt).

„Król strzelców”;
- kategoria dziewczęta JULIA SIEKIERKA ( 3 bramki);
- kategoria chłopcy DAMIAN GULANOWSKI( 4 bramki).

Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek .

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za udział w zawodach
ZAPRASZAM za rok!!!


Grzegorz Różycki; 0 ; 712 ; Drukuj

PARTNERSTWO LOKALNE - 20.11.2015
Coroczne spotkanie lokalnych liderów za nami

Członkowie Partnerstwa Lokalnego gminy Dzierżoniów spotkali się 20 listopada, aby podsumować kolejny rok pracy oraz czwarty rok swojej działalności. Tegoroczne spotkanie lokalnych liderów utrzymane było w konwencji "pasowania na pierwszaka".
W tym roku świętowaliśmy powstanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nowo powołani radni złożyli uroczyste ślubowanie, w czasie którego przyrzekli, że będą wspólnie pracowali na rzecz rozwoju III sektora.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
; 2 ; 639 ; Drukuj

DZIEŃ SENIORA - 15.11.2015
15 listopada 2015 w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku odbyły się obchody Dnia Seniora. Na salę przybyli seniorzy z Mościska i Nowizny.
Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje.
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


W tym szczególnym dniu, życzenia zdrowia, długich lat życia w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń złożyli w imieniu władz samorządowych Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów - Jolanta Zarzeka
oraz Przewodniczący Rady Gminy - Grzegorz Powązka.
Dla najpilniejszych czytelników - seniorów gratulacje i upominki wręczyła p. Danuta Wiśniewska
Po części oficjalnej, salę wypełniły największe przeboje biesiady polskiej w wykonaniu
Bielawskiej Kapeli Podwórkowej.
Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich z Mościska za przygotowanie przepysznych potraw oraz dla Rad Sołeckich z Nowizny i Mościska za przygotowanie i obsługę w trakcie imprezy.

1 ; 573 ; Drukuj

PASOWANIE NA UCZNIA 14.10.2015
PASOWANIE NA UCZNIA

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W MOŚCISKU

14 października 2015 r.
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


0 ; 587 ; Drukuj

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów wybrana


W niedzielę 8 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. Młodzi mieszkańcy gminy wybierali swoich przedstawicieli we wszystkich 15 sołectwach.
O mandat radnego ubiegało się 17 kandydatów. W wyniku wyborów radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów zostali:

1. SKORUPA Aleksandra, lat 20, zam. Dobrocin
2. POLAK Magdalena, lat 13, zam. Jędrzejowice
3. CZECHOWSKA Nikola Michalina, lat 18, zam. Jodłownik
4. URBAN Aleksandra Łucja, lat 17, zam. Kiełczyn
5. POLEJAŃCZYK Adrianna Ewa, lat 18, zam. Książnica
6. ZIELIŃSKA Karolina Helena, lat 16, zam. Mościsko
7. SŁUGOCKA Anita, lat 19, zam. Myśliszów
8. LATACZ Katarzyna Daria, lat 21, zam. Nowizna
9. SZACHNIEWICZ Daniel Krzysztof, lat 17, zam. Ostroszowice
10. BĄBA Katarzyna, lat 19, zam. Owiesno
11. KASZTELAN Krzysztof Roman, lat 13, zam. Piława Dolna
12. STASZKOWIAN Grzegorz, lat 19, zam. Roztocznik
13. WOJCIECHOWSKA Aleksandra Karolina, lat 18, zam. Tuszyn
14. KOSZAŁO Aleksandra Rozalia, lat 18, zam. Uciechów
15. OKIENKO Karolina, lat 14, zam. Włóki

Serdecznie gratulujemy!

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbędzie się w ciągu 20 dni od podania do publicznej wiadomości wyników wyborów.

źródło: UG Dzierżoniów
; 0 ; 577 ; Drukuj

11 listopada 2015
Święto Odzyskania Niepodległości w Mościsku


11 listopada 2015 r. na sali wiejskiej przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku odbyła się uroczysta wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Grupa dzieci i młodzieży z Mościska przedstawiła krótką historię – walkę narodu polskiego o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Nie zabrakło pieśni patriotycznych przy akompaniamencie gitary , a zapalone świece nadały uroczystości szczególnie podniosłego nastroju.
Po apelu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Domowych.
Uroczystość odbyła się w ramach projektu "Uroczyście, podniośle, nastrojowo..." współfinansowanego przez Stowarzyszenie "Przystań Mościsko" i Urząd Gminy w Dzierżoniowie.

0 ; 530 ; Drukuj

W Y B O R Y
W niedzielę 8 listopada 2015 r.
odbędą się

W Y B O R Y


do MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DZIERŻONIÓW

Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Mościsku
ul. Kolejowa 12b
godz. 14:00 - 17:00

Na zgłoszonych kandydatów głosować może każdy, kto spełni następujące warunki:
•stale zamieszkuje okręg wyborczy, w którym odbywają się wybory,
•w dniu wyborów ma ukończony 13 rok życia oraz nieukończony 25 rok życia.
3 ; 579 ; Drukuj

SZTANDAR dla OSP MOŚCISKO
Sztandar dla OSP w Mościsku
W niedzielę 28 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku. Sztandar został ufundowany przez społeczność lokalną jako wyraz najwyższego uznania zasług, ofiarności i bohaterstwa strażaków.
Ceremonię przekazania Sztandaru uświetnili swoją obecnością: Teresa Świło - Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz - Senator RP, Zbigniew Szczygieł - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Grzegorz Powązka - Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski - Wójt Gminy Dzierżoniów, Marek Hajduk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Wacław Dziendziel - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krzysztof Kot - Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie, a także mieszkańcy gminy i fundatorzy Sztandaru.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku, w czasie której dokonano poświęcenia Sztandaru. Następnie goście przemaszerowali na plac przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, gdzie zgodnie z ceremoniałem nastąpiło przekazanie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku.
Fundatorzy Sztandaru zostali również zaproszeni do symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec oraz do wpisania się do księgi pamiątkowej.
Piękną oprawę uroczystości zapewniły występy
Orkiestry Strażackiej OSP oraz Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Strażacy z OSP w Mościsku zorganizowali także specjalny pokaz ratownictwa technicznego.

Źródło: UG Dzierżoniów

0 ; 691 ; Drukuj

ZIELONA SZKOŁA
„ZIELONA SZKOŁA W JAROSŁAWCU”

Uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mościsku w dniach 25.05 – 03.06.2015 r. uczestniczyli w dziesięciodniowej zielonej szkole w nadbałtyckim ośrodku wczasowo – kolonijnym „Rafa” w Jarosławcu.
Pobyt był zapełniony licznymi atrakcjami, wycieczkami i nauką. Po długiej podróży bardzo serdecznie powitał nas właściciel ośrodka zapraszając do korzystania: z placu zabaw, boisk do gry w piłkę, codzienne jednogodzinne pływanie w krytym basenie i wieczorne dyskoteki.; 3903 ; 19720 ; Drukuj

MAJÓWKA
M A J Ó W K A31 maja 2015 r. nad stawem w Mościsku odbył się festyn majowy pn. „Festiwal Nowalijek” Można było skosztować zupy wiosennej, szczawiowej lub z młodych pokrzyw. U dzieci jak zwykle ogromnym powodzeniem cieszyły się frytki oraz hamburgery z nowalijkami. Przeprowadzone zostały liczne konkurencje sportowe m. in. przeciąganie liny, mecz piłki siatkowej i pierścieniówki.
Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych otrzymali nagrody.
Festyn został przeprowadzony w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Gminy Dzierżoniów i Stowarzyszenie „Przystań Mościsko”.

0 ; 674 ; Drukuj

SOŁTYS ROKU 2014
Danuta Martowłos gościem w Senacie RP

We wtorek 26 maja sołtys Mościska Danuta Martowłos odebrała w siedzibie Senatu RP w Warszawie nagrodę i tytuł "Sołtysa Roku". To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane pani sołtys w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Danuta Martowłos znalazła się w gronie 12 najlepszych i najbardziej aktywnych gospodarzy wsi w Polsce. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Na gali w Senacie sołtys Mościska towarzyszyli Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.
Nagroda ta nabiera szczególnego znaczenia w 25 rocznicę samorządności w Polsce. Reforma samorządowa pozwoliła społeczności lokalnej uczestniczyć w życiu swojej ojczyzny oraz współdecydować o sprawach publicznych. Samorząd terytorialny stał się dla mieszkańców polem do umacniania własnej tożsamości i promowania swego dorobku. Ogromnie cieszymy się, że w działalność samorządu tak aktywnie włączają się również mieszkańcy gminy Dzierżoniów.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pani sołtys!
Pragniemy również podziękować Senatorowi RP Stanisławowi Jurcewiczowi za wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu.

6 ; 704 ; Drukuj

ZIELONA SZKOŁA W PARKU NARODOWYM
W ramach projektu "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" uczniowie z Zespołu
Uczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku Narodowym

Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku wyjechali na pięciodniowe zajęcia terenowe do Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie wcielili się w rolę badaczy-odkrywców i poznali walory przyrodnicze swojego regionu.

Młodzi odkrywcy z Mościska swoją wyprawę rozpoczęli 18 maja. Podczas niemal tygodniowego pobytu w Karkonoskim Parku Narodowym uczniowie wzięli udział w zajęciach przyrodniczych pod okiem pracowników parków oraz nauczycieli. Oprócz tropienia śladów zwierząt, nauki posługiwania się mapą i kompasem oraz rozpoznawania gatunków roślin, mieli okazję rozwijać swoje talenty fotograficzne i redaktorskie. Zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami młodzież będzie mogła wykazać się podczas udziału w konkursie międzyszkolnym, przewidzianym po powrocie z parków.
; 0 ; 644 ; Drukuj

MENU GŁÓWNE
Strona główna
Historia Mościska
Galeria zdjęć
Kalendarz Imprez
Rozkład PKP,BUSY
MOŚCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przystań Mościsko"
Ochrona Bioróżnorodności
Grupa Odnowy Wsi
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna
LKS "DĄB" Mościsko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koło Gospodyń Domowych
Koło Gospodyń Wiejskich
Szkoła Podstawowa

Gości Online:
Mamy na Stronie: 10816 zdjęćŁącznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mościsko i stawy  Stawy Mościsko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - Święto Niepodległości w gminie Mościsko  Święto Niepodległości w gminie Mościsko

Zobacz:  - MOŚCISKO - Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2009
Województwo:     Dolnośląskie
Powiat:               Dzierżoniowski
Gmina:                Dzierżoniów
Położenie:           50° 46' 51'' N
                          16° 35' 20'' E


Liczba ludności:    ok 1132

Czytaj Więcej

Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:AcecilVOB
20/01/2018 14:20
[url=http://adwoka
tslupsk.com.pl]pra
wnik w słupsku[/url] If you're thinking there find latest ways to make some surcharge exchange, then look no further. This article is here to boost you devise

Marinaautob
20/01/2018 05:10
Х 9:00 дО 21:00 оМодновнО
, без выходных, опытные юристы, бесплатно
проконсул
ьтируют вас, по самым сложным вопроса

Vincentfoody
20/01/2018 03:27
Последние
строитель
ные советы здесь [url=http://495rea
lty.ru/]495realty.
ru[/url]

BobbyNeale
20/01/2018 00:53
Настоящее
Норвежско
е чудо НЕ ламинин, а AminoBoosters http://1541.ru цена в 4 раза ниже, экстракта
в 2 раза больше чем в НаПиĐ

MichaelAlgom
19/01/2018 15:08
Новости медицины тут [url=http://grisko
med.ru/]griskomed.
ru[/url]