Dziś jest: 28.11.2014
Lokalne podtopienia
Lokalne PodtopieniaW dniu 25 czerwca 2013r, deszcze od godzin wczesno porannych nie oszczędzały Mościska , wynikiem czego poziom potoków "Gniły", "Kłomnica i Miły" wezbrały do maksymalnych poziomów. Woda zalała pola od strony Piskorzowa, Stachowic i Lutomii. Mieszkańcy Mościska ponownie nie zawiedli, pod przewodnictwem Pani Sołtys Danuty Martowłos sprawnie i bardzo szybko napełniali worki z piaskiem na placu przy naszym kościele. Grzegorz Powązka i Janusz Zieliński swoimi ciągnikami rozwozili piasek w miejsca najbardziej potrzebne. Mieszkańcy przy współpracy z OSP Mościsko i PSP Dz-ów, worki układali na potoku Miła, na studzienkach i przy posesjach prywatnych. Do Mościska gdy poziom wody był maksymalny przybył Wójt Gminy Dz-ów Marek Chmielewski, który sprawdzał wały i umocnienia, dzięki jego interwencji nie brakowało nam piasku i worków. Ze wstępnych informacji nie odnotowano, aby woda przedostała się do budynków mieszkalnych. Poziom wody w rzece Piławka, o godz. 9.00 2.63m, o godz. 12.30 2.90m, pomiar o godz. 18.30 2.69m.

Image and video hosting by TinyPic

FILM PORTALU DOBA.PL = http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dQiztrJRG0E

>>Galeria <<


Zdjęcia pochodzą z portalu doba.pl oraz osób prywatnych.

Jeżeli masz jakieś zdjęcia i chcesz się nimi podzielić, wyślij na email poczta.moscisko@wp.pl
1 ; 470 ; Drukuj

Grażyna Ziernik odebrała nagrodą "Sołtysa Roku"
Grażyna Ziernik odebrała nagrodą "Sołtysa Roku"
7 czerwca 2013r. Grażyna Ziernik sołtys Dobrocina odebrała w Warszawie nagrodę i tytuł "Sołtysa Roku". To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane pani sołtys w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Senacie RP i miała bardzo dostojny charakter. Sołtysowi Dobrocina na gali towarzyszyli: Marek Chmielewski wójt gminy Dzierżoniów, Jolanta Zarzeka zastępca wójta, Grzegorz Powązka Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów oraz Marian Kowal członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Przewodnikiem i opiekunem naszej delegacji na gali oraz w czasie całego pobytu w Warszawie był Senator RP Stanisław Jurcewicz.

Pani sołtys jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a Panu Senatorowi dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Zdjęcia wkrótce!
1 ; 271 ; Drukuj

Wykopy na stawie.
W tym roku, padało bardzo długo i nie tylko deszcz przeszkodził nam w zorganizowaniu festynu, lecz też wielka kałuża na środku placu. Dlatego mieszkańcy Mościska, pomogli w wykopach, żeby woda spłynęła, jak i przy założeniu drenażu. Dziękujemy!


>>Galeria <<
0 ; 303 ; Drukuj

Majówka2013
Nareszcie w niedziele 19 Maja udało się zorganizować majówkę. Pogoda dopisała, uczestników nie zabrakło. Zabawę uświetniły występy Szymona Kareckiego z jego partnerką Agnieszką, którzy zaśpiewali piękne covery zespołów. Muzycy powinni czuć zagrożenie, nadchodzi nowe pokolenie cudownego głosu. Zespół Disco Laser pogrywał nam przy znanych melodiach polskich, jak i zagranicznych. Dzieci za darmo szalały na dmuchanym zamku, a przy tym kupowali watę cukrową.
Impreza była współfinasowana przez Urząd Gminy Dzierżoniów. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zapraszamy za rok!>>Galeria <<

0 ; 325 ; Drukuj

Konkurs
Konkurs wędkarski „Złota rybka”

„Złota rybko … złota rybko … moja zanęta najlepsza” – zaklinali swoje połowy uczestnicy Konkursu wędkarskiego „Złota rybka” 17 maja br. na stawach w Mościsku.
Konkurs odbywał się w ramach XIV Prezentacji Oświatowych przeprowadzanych przez Gminę Dzierżoniów. Organizatorem imprezy był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, a partnerami:
- Polski Związek Wędkarski (koło Dzierżoniów), który objął konkurs swym patronatem;
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” (zarządca terenu zielonego i stawów), które reprezentowała P. Edyta Mulka-Gonera.


>>Galeria <<

; 0 ; 351 ; Drukuj

gmina
Dzisiaj Prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił laureatów Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny". Miło nam zakomunikować, że gmina Dzierżoniów została Laureatem Prezydenckiego Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" w kategorii "Inicjatywy międzypokoleniowe".

Image and video hosting by TinyPic

>>Galeria <<
; 2 ; 283 ; Drukuj

spotkanie
Image and video hosting by TinyPic
0 ; 269 ; Drukuj

Maj
MAJÓWKA już w tą niedzielę, 19 Maja! zapraszamy na pstrąga,hamburgery, konkursy i zabawę do rana!.
4 ; 362 ; Drukuj

Co nowego na sali?
Już co raz bliżej, do końca budowy Centrum Biblioteczno - Kulturowego, zobaczcie sami co już jest zronione.

Image and video hosting by TinyPic

>>Galeria <<
1 ; 301 ; Drukuj

Dzień Flagi.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone 20 lutego 2004, na datę pomiędzi Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji 3 Maja.
2 MAJA - powieśmy wszyscy flagi na naszych domach, pokażmy jakimi jesteśmy PATRIOTAMI

Image and video hosting by TinyPic
0 ; 195 ; Drukuj

Majówka
Image and video hosting by TinyPic
0 ; 367 ; Drukuj

Komunikat
KOMUNIKAT

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 18.04.2013r. (czwartek) w godzinach od 7:30 do 15:00 na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady takie jak: telewizory, monitory, komputery, drukarki, sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka), szafy, wersalki, itp. należy wystawić obok pojemników na śmieci w miejscach widocznych i dostępnych dla firmy zbierającej wyżej wymienione odpady najpóźniej do godziny 7:30 w dniu zbiórki.

Uwaga! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny. Przedmioty poddane wcześniejszemu demontażowi nie zostaną odebrane.

0 ; 241 ; Drukuj

RYBY
W trosce o naszych wędkarzy!

W drugi weekend kwietnia, zostały zakupione i wpuszczone do naszych stawów ryby LINY. Oby rosły jak najszybciej i jak największe!

Image and video hosting by TinyPic

>>Galeria <<
0 ; 937 ; Drukuj

wiosna
Wiosna, w końcu wiosna!
Niedzielne popołudnie przyciągnęło mieszkańców oraz gości z okolicy na spacer na staw. Słońce świeciło, dzieci bawiły się na placu zabaw, mamy wygrzewały się i odpoczywały, a panowie wędkowali.


Image and video hosting by TinyPic>>Galeria <<
1 ; 385 ; Drukuj

Przydomowe oczyszczalnie
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy Dzierżoniów informuje mieszkańców gminy Dzierżoniów, że w terminie od 27.03.2013r. do 18.10.2013r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przyznawanie dotacji odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXII/252/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów.

Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie kryteriów określonych w załączniku nr 1 do uchwały oraz:

złożenie kompletnego wniosku (załącznik nr 2 do uchwały) o dofinansowanie przedsięwzięcia (wniosek dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów ul.Piastowska 1). Do wniosku w zależności od rodzaju i wielkości oczyszczalni ścieków należy dołączyć:
pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze szczegółowymi przepisami,
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów),
mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
podpisanie umowy na dofinansowanie,
wykonanie przydomowej oczyszczalni w terminie do 15.11.2013r.
zameldowanie w danej nieruchomości w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków,
niezaleganie z płatnościami wobec Gminy Dzierżoniów na dzień składania wniosku.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów (brutto) na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególna liczbę osób, lecz nie więcej niż:

do 6 osób - 3 500 zł,
od 7 do 8 osób - 4 000 zł,
od 9 do 12 osób - 7 000 zł,
od 13 do 16 osób - 7 500 zł,
od 17 do 25 osób - 9 000 zł,
od 26 do 32 osób - 10 300 zł,
od 33 do 40 osób - 11 400 zł,
od 41 do 50 osób - 12 500 zł,
od 51 do 60 osób - 13 600 zł,
od 61 do 80 osób - 18 000 zł,
od 81 do 100 osób - 22 400 zł,
od 101 do 120 osób - 24 200 zł,
od 121 do 140 osób - 26 500 zł,
powyżej 141 osób - 29 000 zł.
Dofinansowanie przyznane zostanie według następujących kryteriów:
kompletność wniosku,
kolejność złożenia wniosku,
wysokość środków finansowych w budżecie gminy.
Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Gminy Dzierżoniów pok. 122 lub tel. 74 832 56 86 lub 74 832 56 83.
0 ; 335 ; Drukuj

MENU GŁÓWNE
Strona główna
Historia Mościska
Galeria zdjęć
Kalendarz Imprez
Rozkład PKP,BUSY
MOŚCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przystań Mościsko"
Ochrona Bioróżnorodności
Grupa Odnowy Wsi
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna
LKS "DĄB" Mościsko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koło Gospodyń Domowych
Koło Gospodyń Wiejskich
Szkoła Podstawowa

Gości Online:
Mamy na Stronie: 7868 zdjęćŁącznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mościsko i stawy  Stawy Mościsko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - Święto Niepodległości w gminie Mościsko  Święto Niepodległości w gminie Mościsko

Zobacz:  - MOŚCISKO - Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2009
Województwo:     Dolnośląskie
Powiat:               Dzierżoniowski
Gmina:                Dzierżoniów
Położenie:           50° 46' 51'' N
                          16° 35' 20'' E


Liczba ludności:    ok 1132

Czytaj Więcej

Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:Javierram
28/11/2014 16:12
fegsbplh degvsbyp<a href=http://www.bs
bs.kr/css/oakley11
22/233_oakley.html
>http://www.bsbs.kr
/css/oakley1122/23
3_oakley.html</a> <a href=http://www.ba
xy.com/images/rayb
an1122/ray_199_

Ronaldwok
28/11/2014 16:09
vhtynkdt amseadko<a href=http://www.fr
anusfitness.com/ht
ml/Media/rayban112
6/ray_366_ban.html
>prezzo occhiali ray ban</a> <a href=http://www.ma
rketapproach.com/i
mages/oakley1126/1
419_o

AndrewbuP
28/11/2014 15:59
zaxnycgp mlbnyffn<a href=http://www.am
pi.com/js/rayban11
22/ray_1522_ban.ht
ml>ray ban erika prezzo</a> <a href=http://www.an
driolo.it/css/rayb
an1122/ray_1879_ba
n.html>occhiali ray b

glgpsxgs
28/11/2014 15:45
More Funkadelic Flip: He&rsquo;s had &laquo;positive talks&raquo; with Pek&rsquo;s people recently a.Chris Bosh et LeBron James ont eux aussi l’occasion de se retrouver free agents c

batqyasx
28/11/2014 15:13
Elu meilleur 6ème homme de la saison dernière en NBA, J.Pour l&rsquo;instant&#823
0; La franchise pourrait dĂŠjĂ  viser l&rsquo;horizon 2015.ant dĂŠmunis : 27 pts lors des deux derniers m