Dziś jest: 24.07.2014
Trochę STATYSTYKI z naszej gminy
TROCHĘ STATYSTYKI z naszej gminy

104 zgony i 98 urodzeń w gminie wiejskiej Dzierżoniów
Urząd Gminy Dzierżoniów przekazał Doba.pl statystykę dotyczącą ludności za 2012 rok.
; 0 ; 218 ; Drukuj

Setne urodziny Pani Natalii Ryżowicz
Setne urodziny Pani Natalii Ryżowicz

Image and video hosting by TinyPic
W niedzielę 24 lutego 2013r. w Mościsku odbyła się podniosła uroczystość. Mieszkanka naszej miejscowości - pani Natalia Ryżowicz obchodziła 100 rocznicę urodzin. Uroczystości rozpoczęła, odprawiona w kościele parafialnym, msza św. w intencji Jubilatki, którą celebrował proboszcz Zdzisław Pienio.

Następnie Jubilatka w asyście rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz zaproszonych gości udała się na salę wiejską, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości przygotowane przez członków stowarzyszenia "Przystań Mościsko", Koło Gospodyń Domowych oraz Radę Sołecką na czele z sołtysem Danutą Martowłos.

Pani Natalia z okazji 100 rocznicy urodzin otrzymała serdeczne gratulacje oraz kwiaty od bardzo wielu osób, w tym od władz naszej gminy: wójta Marka Chmielewskiego, zastępcy wójta Jolanty Zarzeki oraz sekretarza Ryszarda Brzeskiego. Wójt gminy wręczył i odczytał także okolicznościowe życzenia i gratulacje przesłane Jubilatce przez premiera Donalda Tuska oraz wojewodę dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę.

My również Pani Natalii gratulujemy i życzymy dalszych długich lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha.


>>Galeria <<
0 ; 173 ; Drukuj

katering
Pierożki z Mościska podbijają salony

Image and video hosting by TinyPic
Nasze panie z Mościska podbijają swoimi potrawami podniebienia osób już nie tylko z naszej wsi ale z całej Polski.
W miniony piątek 22 lutego, mimo bardzo trudnych warunków na drogach, na uroczystą finałową galę "
Dzierżoniów Plebiscyt Samorządowy Lider Roku Kompasy 2012 "dotarli niemal wszyscy zaproszeni goście. Nowa sala widowiskowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbywała się gala, po brzegi była wypełniona przedstawicielami samorządów z całego subregionu wałbrzyskiego, przedsiębiorcami i innymi osobistościami regionu.

Organizatorem plebiscytu była grupa medialna Errata, wydawca czterech tytułów: „Tygodnika Dzierżoniowskiego“, „Wiadomości Świdnickich“, „Tygodnika Wałbrzyskiego“ i „NWW“. Gospodarzem wieczoru był „Tygodnik Dzierżoniowski“, który podczas gali świętował też jubileusz 15-lecia istnienia.
Po części oficjalnej były jeszcze długie rozmowy, przy bardzo wykwintnych i smacznych potrawach.
Degustację wyśmienitych dań przygotowało na ten wieczór Koło Gospodyń Domowych wraz ze
Stowarzyszeniem Przystań Mościsko.
Była to kolejna okazja do promowania Mościska za co serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu potraw.


>>Galeria <<


1 ; 202 ; Drukuj

Zebranie Wiejskie
ZEBRANIE WIEJSKIE

Informujemy, że w dniu 18 lutego 2013 roku o godz. 18.00 na Sali Wiejskiej w Mościsku odbyło się zebranie wiejskie,tematem głównym było:
zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów, który będzie obowiązywał od 1.07.2013r. w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej", pracownik ZGPD-7 i Pani Wójt Jolanta Zarzeka szczegółowo omawiali jak będzie funkcjonowała gospodarka odpadami po dniu 01 lipca 2013r. Rozdane były nowe deklaracje wszystkim uczestnikom zebrania .

Przypominamy:

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór śmieci. Nowy system dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, jak np. sklepy, zakłady usługowe, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązywać będzie dotychczasowy system, w którym właściciel nieruchomości podpisuje indywidualną umowę z firmą odbierającą odpady.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji zawierającej wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami do 15 marca 2013 r.
Obowiązek złożenia deklaracji w przypadku wspólnoty mieszkaniowej ciąży na zarządzie lub zarządcy wspólnoty lub właścicielu wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu.W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość opłaty uzależniona będzie od liczby mieszkańców w nieruchomości.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy: Dzierżoniów wynosi:
10,50 zł /na 1-go mieszkańca / miesiąc; gdy na terenie nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka,
zbiórce na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:
1.papier i tektura
2.tworzywa sztuczne
3.opakowania ze szkła
4.metale
5.opakowania wielomateriałowe
6.odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone
7.przeterminowane leki
8.chemikalia
9.zużyte baterie i akumulatory
10.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11.meble i inne odpady wielkogabarytowe
12.odpady budowlane i rozbiórkowe
13.zużyte opony

13,00 zł /na 1-go mieszkańca / miesiąc - gdy na terenie nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka.Aby uniknąć ponoszenia podwójnych opłat za odpady, należy pamiętać o właściwym rozwiązaniu umowy z dotychczasową firmą odbierającą odpady. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić z dniem 30 czerwca 2013 r. - warunki rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny być zapisane w umowie.
Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych i deklaracje można pobrać na stronie internetowej ZGPD-7

Dodatkowych informacji udzielają:
radni Grzegorz Powązka tel-697025454, Edyta Mulka Gonera tel-605673879 i Sołtys Danuta Martowłos tel-502342677.

0 ; 143 ; Drukuj

urodziny
5 lat

W dniu 16 lutego 2013r na Sali Wiejskiej w Mościsku "Stowarzyszenie Przystań Mościsko", obchodziło swoje 5 urodziny. Goście dopisali, prezentów też nie brakowało. Przy lampce szampana zostało tradycyjnie odśpiewane 100-lat, życzeń i gratulacji nie było końca. Zebrani członkowie stowarzyszenia i goście w ciepłej atmosferze mogli porozmawiać i podzielić się dotychczasowymi osiągnięciami. Przygotowany został również poczęstunek przez Nasze drogie panie z Koła Gospodyń Domowych i Naszego stowarzyszenia, aż było miło popatrzeć jak wszystko znikało z talerzy. Podsumowując każdy życzył aby Stowarzyszenie" Przystań Mościsko" dożyło 100lat.>>Galeria <<
; 0 ; 175 ; Drukuj

ZEBRANIE
ZEBRANIE WIEJSKIEInformujemy, że w dniu 18 lutego 2013 roku o godz. 18.00 na Sali Wiejskiej w Mościsku odbędzie się zebranie wiejskie

Tematami głównymi zebrania będą:

zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów, który będzie obowiązywał od 1.07.2013r. w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej"
sprawozdanie z wykonania planu finansowo - rzeczowego za rok 2012.
Ponadto informujemy, że podczas zebrania będzie można pobrać "Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", którą po wypełnieniu należy złożyć w terminie do 15.03.2013r. w siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul.Świdnicka 38, Dzierżoniów
Wszystkich mieszkańców Mościska prosimy o przybycie.
W zebraniu uczestniczyć będą: Wójt Gminy Dzierżoniów, Radni wsi Mościsko, Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej.
0 ; 184 ; Drukuj

kolejna zagadka
KONKURS - Gdzie jest to miejsce -

do wygrania jest jednodniowy karnet do połów ryb nad stawem w Mościsku i parasolka z logo Mościska, tym razem zagadka jest trochę trudniejsza czekamy na zwycięzcę
Odpowiedzi proszę udzielać w komentarzach, na zakładce "Porozmawiaj" lub tel. 697025454
Osoba, która jako pierwsza odgadnie otrzyma nagrodę.
---Powodzenia---

Zagadka nie okazała się trudna Katarzyna Dudka telefonicznie podała prawidłową odpowiedź
jest to ziemianka przy ul. Kościelnej 17, po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia
0 ; 161 ; Drukuj

Reportaż
NAJWIĘKSZA SUBMISJA DREWNA w POLSCE


Niedawno opisywaliśmy Państwu o największej submisji drewna w Polsce, dziś w Faktach na TVP WROCŁAW ukazał się kilku minutowy reportaż właśnie o tym.
Zapraszam do oglądania:

reportaż zaczyna się od 7:50s.

http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/08022013-g1830/10027418
0 ; 150 ; Drukuj

rozwiązanie zagadki
Mamy kolejnego zwycięzcę, który poprawnie odgadł zagadkę.
Krystian z ul. Kolejowej jako pierwszy zadzwonił i powiedział,że jest to dom Państwa Prasałów, ściana od strony Lutomi,
Krystian zgłoś się po nagrodę do Stowarzyszenia w Mościsku.
Zapraszamy do dalszej zabawy.
0 ; 166 ; Drukuj

Wyjazd do Wrocławia
Wyjazd do Humanitarium>>Galeria <<
0 ; 178 ; Drukuj

Konkurs,
KONKURS - Gdzie jest to miejsce -

do wygrania jest jednodniowy karnet do połów ryb nad stawem w Mościsku
Odpowiedzi proszę udzielać w komentarzach, na zakładce "Porozmawiaj" lub tel. 697025454
Osoba, która jako pierwsza odgadnie otrzyma nagrodę.
---Powodzenia---5 ; 194 ; Drukuj

Nowy Dyrektor
Nowy dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w MościskuWójt Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2013r. powołał na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Panią Justynę Kaczorowską. Nowa Pani dyrektor z wykształcenia jest politologiem, a w swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełniła między innymi funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śl.

Kandydatura nowego dyrektora została wybrana w konkursie ogłoszonym na w/w stanowisko. W trakcie konkursu Pani Justyna Kaczorowska przedstawiła przemyślaną koncepcję pracy na stanowisku i działań podejmowanych w związku z realizacją zadań biblioteki jako instytucji kultury. Uroczyste wręczenie aktu powołania nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Pani Justyna Kaczorowska obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów pełnić będzie do 31 stycznia 2016r.
0 ; 219 ; Drukuj

Rozwiązanie konkursu!
------ ROZWIĄZANIE KONKURSU-----------
Ostatnią zagadkę w styczniu odgadła KAROLCIA, poprawną odpowiedzią jest dom przy ulicy Polnej 5, od strony pocztowej. Nagroda do odebrania w Stowarzyszeniu przy ul Kościelnej 3.
0 ; 189 ; Drukuj

konkurs....
KONKURS - Gdzie jest to miejsce -

do wygrania są dwie partyjki w bilard z osobą towarzyszącą
Odpowiedzi proszę udzielać w komentarzach, na zakładce "Porozmawiaj" lub tel. 697025454
Osoba, która jako pierwsza odgadnie otrzyma nagrodę.
---Powodzenia---1 ; 181 ; Drukuj

Rozwiązanie konkursu
------------Rozwiązanie Konkursu------


Zagadka okazała się prosta, mieszkaniec Mościska o ps. Torres, który prosił o anonimowość poprawnie odgadł miejsce gdzie wykonano zdjęcie, jest to na ul. Pocztowej 9.
Torres obiecał,że podejdzie do siedziby stowarzyszenia i odbierze nagrody.
Zapraszamy do dalszej zabawy .
2 ; 173 ; Drukuj

MENU GŁÓWNE
Strona główna
Historia Mościska
Galeria zdjęć
Kalendarz Imprez
Rozkład PKP,BUSY
MOŚCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przystań Mościsko"
Ochrona Bioróżnorodności
Grupa Odnowy Wsi
Rada Sołecka
Ochotnicza Straż Pożarna
LKS "DĄB" Mościsko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koło Gospodyń Domowych
Koło Gospodyń Wiejskich
Szkoła Podstawowa

Gości Online:
Mamy na Stronie: 7691 zdjęćŁącznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mościsko i stawy  Stawy Mościsko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - Święto Niepodległości w gminie Mościsko  Święto Niepodległości w gminie Mościsko

Zobacz:  - MOŚCISKO - Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2009
Województwo:     Dolnośląskie
Powiat:               Dzierżoniowski
Gmina:                Dzierżoniów
Położenie:           50° 46' 51'' N
                          16° 35' 20'' E


Liczba ludności:    ok 1132

Czytaj Więcej

Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:casino79
24/07/2014 04:36
číňĺđíĺň ęŕçčíî áîíóń ĺęŕňĺđčíáóđă <a href=http://11.aza
rtik.biz/file16.ht
ml>čăđîâűĺ ŕâňîěŕňű äĺíüăč qiwi ŕäđĺńŕ</a> čăđîâűĺ ŕâňîěŕňű ôđóň ęîęňĺéëü áĺńďëŕňíî <a href=http://11.aza
rtik.b

ycueum924
24/07/2014 04:09
Interaction with the outside world more open some., Material: cotton yarn-dyed long-sleeved shirt for the 6535; short-sleeved T-shirt, summer pants (skirt) for the naval port does costumes: the cap ba

mqdmuibk29
24/07/2014 04:08
<a href=http://mapinc
.net/cheapnfljerse
ys.html><b>nike nfl jersey</b></a> Officials said all over the Wednesday that they is doing never reach going to be the site along highwa

vqusrufn27
24/07/2014 03:47
<a href=http://www.fr
eshairmedia.com/ch
arming-mk.html><b>che
ap michael kors bags</b></a> <a href=http://www.jp
sanimalkingdom.com
/prada.html><b>prada bags outlet<

onueztct23
24/07/2014 03:43
<a href=http://www.ma
mantapett.com/poin
tmk.html><b>michael kors handbags</b></a> <a href=http://www.ga
stonelectrical.com
/mklove.html><b>micha
el kors purses</b>